Актуална информация 18.02.2022г

Акация: Получено е разрешение за извоз на отпадъци и е одобрен маршрут. Подадохме заявление в общината за изготвяне на тристранен договор между общината, Нарвал Трейдинг и изпълнителя. Този договор беше изготвен, подписан от нас и от изпълнителя и върнат в общината за подпис

Актуална информация 07.01.2022г

Бреза: Документите за акт 16 са предадени в Община Варна на 06.01.2022 година.

Акация: Чакаме отговор от Община Варна. Забавянето е поради празничните дни и отпуски на сътрудници. Също така тази седмица хората, които трябваше да подпишат документите са в болничен.

Актуална информация 03.12.2021

Акация: Имаме забележки по електрическата част, поради което бяхме принудени да изтеглим документите от Община Варна, за да отстраним забележките и да подадем допълнителни документи в Енерго-Про.

Бреза: Бяха поставени помпи и свързани с електрическите табла. В Понеделник ще бъде повикан ВиК специалист, за да даде становище.

Актуална информация 11.11.2021

1.По сграда “Бреза” подвързахме канализацията, на следващата седмица ще се монтират помпите. Предстои приемане от ВиК и РДНСК.

2. По сграда “Акация” подадохме документите в община Варна и чакаме разрешение на СМР.

ЗИДАРИЯ

Днес, 10.06.2019 г. започнати зидарски работи на сграда „ Акация”. Очакваме месец юли – август подписване на Акт Образец 14.