Aкт-14 Акация

 

Сваляне

Oткриване на строителна площадка Акация

 

Сваляне

Oткриване на строителна площадка Бреза

 

Сваляне

Разрешение за строеж Акация

 

Сваляне

Разрешение за строеж Бреза

 

Сваляне

Площообразуване

 

Сваляне

Архитектура сграда Бреза


 • Ситуация и ПМ двор

Сваляне

 • Сутерен

 

Сваляне

 • Първи етаж

Сваляне

 • Втори етаж

Сваляне

 • Трети етаж

Сваляне

 • Четвърти етаж

Сваляне

 • Пети етаж

Сваляне

 • Шести етаж

Сваляне

 

Архитектура сграда Акация


 • Първи етаж

Сваляне

 • Сутерен

Сваляне

 • Втори етаж

Сваляне

 • Трети, четвърти и пети етаж

Сваляне

 • Шести етаж

Сваляне

 • Покрив

Сваляне

Договори


 • ДОГОВОР ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ 

Сваляне

 • Скица УПИ

Сваляне

 • Скица УПИ

Сваляне