НАМАЛЕНИЕ СЪГЛАСНО СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ:

100% – 2,5 % НАМАЛЕНИЕ