НАМАЛЕНИЕ СЪГЛАСНО СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ:

60%-30%-10% – 2% НАМАЛЕНИЕ
100% – 4 % НАМАЛЕНИЕ