НАМАЛЕНИЕ СЪГЛАСНО СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ:

100% – 2,5 % НАМАЛЕНИЕ ЗА СГРАДА АКАЦИЯ
100% – 3 % НАМАЛЕНИЕ ЗА СГРАДА БРЕЗА