НАМАЛЕНИЕ СЪГЛАСНО СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ:

100% – 1,5 % НАМАЛЕНИЕ